En restaurang som förkroppsligar vad jag verkligen älsar med Köpenhamn skulle det bli den här hemliga lilla pärlan i en av de gamla slakhusstallarna i den grå kødby.

- Köpenhamn för Foodisar

Navigate the backstreets of Kødbyen (the city’s Meatpacking District) to Spisehuset and discover an ever-changing menu. Eschewing an a la carte menu, the staff instead shuttles a series of beautiful dishes to the table.

- National Geographic Traveller